Fagbøger

Boganmeldelse af “Angel Business”

Bogen, Angel Business, giver læseren nogle interessante ideer i forhold til investeringer i startup-virksomheder, og hvordan investoren kan agere som advisory board medlem. 

Thomas Marschall udgav i 2017 bogen  “Angel Business”. Bogen er udgivet af forlaget PubliShare. Bogen er 179 sider lang, og bogen har et rimeligt lavt LIX-tal, hvilket gør det let at læse bogen hurtigt. Bogen er opdelt i fire dele:

  1. Startup nation Danmark
  2. Før investeringen
  3. Efter investeringen
  4. Exit

På de fire dele er 16 kapitler fordelt. Bogen er som sådan interessant, da Marschall deler ud af sin viden om at investere i startup-virksomheder, og han har en mission ved at få flere danskere til at investere i startup-virksomheder, hvilket det første kapitel mere eller mindre er dedikeret til f.eks. Marschall (2017, p. 23) identificerer, at investeringskulturen er bedre i Sverige:

“Det skaber mange konkurrencemæssige fordele for svenskerne, at de har så bred en aktiekultur”.

Kontekst

Marschall advokerer for, at de fleste danskere bør investere i unoterede aktier, dvs. virksomheder der ikke er børsnoterede, og det bør være i en ratio af deres samlede formue på 10 % til og med 30 %. Når en person vælger denne fremgangsmåde, så kan de blive en business angel. Marschall definerer begrebet “Business Angel” (Marschall, 2017, p. 28) som værende:

“”Angel” skal forstås som en person der investerer risikovillig kapital i entreprenante startups.“ Dermed kan mange danskere komme i spil, som advisory board medlemmer, hvis de følger rådet.

Marschall (2017) referer en amerikansk undersøgelse der viser, at 10 % af investeringerne i startup-virksomhederne leverer 85 % af afkastet og 70 % af investeringerne intet afkast vil genererer. Samtidigt bemærker Marschall, at investeringerne typisk vil have et afkast på 2,8 gange den oprindelige investering, når det foregår i unoterede aktier (Marschall, 2017, p. 55), men samtidigt vurderer Marschall (2017, p. 62), at en business angel bør planlægge med et afkast på faktor 3 til 5 over en periode på fem år. 

Angel Business er interessant i en bestyrelses- og advisory board kontekst, da Marschall (2017, p. 50) introducerer sine syn på, hvordan investorer i startup-virksomheder kan indgå i virksomhedens advisory board. Marschall beskriver i sin bog, at der findes to overordnede måder som investor at deltage i startup-virksomhedens advisory board:

  1. Den aktive model, hvor business angels involverer sig meget aktivt i virksomhederne f.eks. på fuld tid, og spiller en aktiv rolle
  2. Den passive model, hvor business angels ikke involverer sig direkte i virksomhederne

Marschall (2017, p. 52) arbejder videre med den aktive model, hvor en business angel også er en sparringspartner for stifteren af virksomheden og eventuelt andre typer interessenter. I forhold til den aktive angel tilgang, da kommer Marschall ind på, at det er vigtigt for en business angel til at få defineret en målsætning for den enkelte investering i unoterede aktier (Marschall, 2017, p. 61). 

Igennem bogen introducerer Marschall “Pi-reglen” flere gange. Den første gang omhandler tidsplaner der præsenteres af stifterne af virksomhederne. Marschall nævner specifikt, at stifternes opfattelse af tidsplaner (Marschall, 2017, p. 66). En anden gang, Marschal nævner “Pi-reglen” i forhold til tidsplaner skal ganges med 3,14, og omsætningen skal divideres med 3,14 og markedspotentialet skal divideres med 3,14 (Marschall, 2017, p. 76). “Pi-reglen” kan dermed også bruges af bestyrelsesmedlemmer og advisory board medlemmer, når de indgår i dialog med stifteren af virksomheden, når han eller hun søger rådgivning.

Marschall præsenterer en tjekliste der består af 7 spørgsmål:

“1. Tror du, at den eller de nøglepersoner, der står bag virksomheden, har den energi, erfaring, motivation og det drive, det kræver de næste tre – fire år, at kunne eksekvere og overkomme massere af udfordringer og problemer? 2. Hvor længe vil der gå, før virksomheden behøver penge igen? 3. Hvor mange penge tror du, der i fremtiden bliver behov for fra dig selv og andre investorer? Hvilke fremskridt kan der nås med de penge, du bidrager med, som kan øge værdien af virksomheden? 4. Hvilke fremskridt kan der nås med de penge, du vil bidrager med, som kan gøre værdien af virksomheden? 5. Hvor længe vil der gå, før virksomhedens indtægter og udgifter balancerer? 6. Er det realistisk, at du om nogle år kan få dine penge 3 – 10 gange igen? 7. Hvori ligger virksomhedens unikhed? Teknologien, hastigheden, timing og kunder?” – Marschall (2017, p. 75)

Senere vurderer Marschall, at startup-teamet er det vigtigste at få vurderet (Marschall, 2017, 83), hvormed punkt i tjeklisten er det vigtigste punkt.

Styrker

Bogen er let at læse, og Marschall præsenterer nogle relativt let at anvende værktøjer, som læseren kan gøre brug af, når der skal investeres i en startup-virksomhed.

Svagheder

Bogen har nogle mindre skønhedsfejl. En af disse fejl findes ved at nogle tekster bliver skubbet, når afsnittet spænder over mere end en side i bogen. En anden svaghed er bogens brug af illustrationer. Disse virker håndtegnet eller tegnet med frihånd på en tablet eller tilsvarende, men illustrationerne øger ikke læsevenligheden.

Konklusion

Bogen bringer nogle interessante ideer i spil set i forhold til arbejde som advisory board medlemmer i startup-virksomheder. Heriblandt kan man med fordel anvende”Pi” reglen i forhold til budgetter, planer, omsætning og markedets størrelse.

Referencer

Marschall, T. (2017) Angel business – sådan får du succes med at investere i startups. 1. udgave. Valby: PubliShare.

Standard
Fagbøger

Du behøver ikke at hedde Jens og gå i jakkesæt

Jeg har haft lejlighed til at læse en spændende bog om at få en bestyrelsespost i SMV-segmentet. Bogen har titlen  “Du behøver ikke at hedde Jens og gå i jakkesæt” og skrevet af Laura Vilsbæk. Bogen blev udgivet i 2020, og bogens indhold er stadig aktuelt i forhold til, hvordan de potentielle bestyrelseskandidater kan gøre opmærksom på sig selv. Jeg kan anbefale bogen til dem som har interesse i bestyrelsesarbejde i SMV-segmentet. Bogen er tilmed ikke særlig lang, det vil sige 146 sider.

Bogen er velskrevet og den indeholder en række gode eksempler på, hvordan man kan opnå en bestyrelsespost i en virksomhed inden for det som kaldes små og mellemstore virksomheder, altså dem der har mellem 10 og 249 ansatte jævnfør Danmarks Statistik (2016), og det er i øvrigt også denne gruppe virksomheder, som de er flest af, hvilket vil sige omkring 97,7 % af virksomhederne (Danmarks Statistik, 2016).

Vilsbæk har, som led af sin egen bestyrelseskarrierer, observeret nogle mønstre og skabeloner, som potentielle nye kandidater kan gøre brug af, og disse præsenteres i bogen. Vilsbæk har gjort brug af interviews af forskellige bestyrelsesmedlemmer, erhvervsledere og bestyrelsesformænd, hvor citater fra de gennemførte interviews præsenteres løbende igennem bogens kapitler, og Vilsbæk bruger dem til at underbygge sine observationer og konklusioner. 

En af de observationer, som jeg fandt særdeles interessante er, at Vilsbæk (2020) nævner, at branchekendskab i mindre grad skaber værdi i relation til bestyrelsens arbejde, og det skaber mere værdi, at have diversitet i bestyrelsen i form af forskellige kompetencer og synspunkter. Vilsbæk nævner bl.a. for mange bestyrelsesmedlemmer fra samme branche kan skabe et grundlag, hvad som kaldes for group think, altså at der ikke tænkes nyt eller dogmer ikke udfordres.

En anden af Vilsbæks observationer, som jeg finder interessante, er tilgangsvinklen til at finde en bestyrelsespost, da Vilsbæk anbefaler opsøgende arbejde set i forhold til at slå kapital-virksomheder (andelsselskaber og aktieselskaber) op på det centrale virksomhedsregister (CVR) og ellers kontakte virksomhedsejerne med henblik på at introduktion af en selv som bestyrelseskandidat. Dermed sagt, så anbefaler Vilsbæk den uopfordrede ansøgning, som en måde at opnå en bestyrelsespost i en SMV-virksomhed.

Vilsbæk anbefaler også potentielle bestyrelseskandidater at anvende LinkedIn til at gøre opmærksom på sig selv, såvel som at anvende portaler som nBoard og tilsvarende.

Vilsbæk har også inkluderet en række spørgsmål i bogen, som læseren kan gøre brug af til at vurdere om bestyrelsesarbejde er noget for læseren. Vilsbæk gør opmærksom på, at det er vigtigt, at bestyrelseskandidaten skal finde ud af baggrunden for, hvorfor vedkommende vil indgå i bestyrelsesarbejde, om der er kemi med bestyrelsesformanden og den øvrige bestyrelse og eventuelt om der er kemi med en ejeren eller ejerlederen, hvis ejeren også er direktør i virksomheden.

En sidste observation, som jeg gjorde mig, da jeg læste bogen, omhandler Vilsbæks tilgang til bestyrelsesuddannelser, hvor Vilsbæk mener, at der kan være noget at hente på baggrund af det eller de netværk, som bestyrelseskandidaten kan få adgang til efter endt uddannelse. Uddannelserne er som regel ikke uden omkostninger f.eks., men det kan antageligt tjene sig hjem for kandidaten, hvis kandidaten får adgang til de rette bestyrelser. Vilsbæk identificerer dog også at det ikke er den eneste vej at gå, og den spirende bestyrelseskandidat skal have en plan med uddannelsen.

Vilsbæk skriver i bogen, at den ikke omhandler det at få en plads i et advisory board i en virksomhed, men læseren har et sådan mål, så kan man med fordel opsøge universiteternes virksomheds-inkubatorer f.eks. Copenhagen School of Entrepreneurship, Venture Cup, DTU Skylab, m.v.

Referencer

Danmarks Statistik (2016) Analyser: Hvornår er små virksomheder små? Available at: https://www.dst.dk/analyser/27867 (Accessed: 2 March 2021).


Vilsbæk, L. (2020) Du behøver ikke hedde Jens og gå i jakkesæt: sådan finder du din første bestyrelsespost. Skanderborg: Vilsbook.

Standard