CV

Bestyrelses CV

Overblik

Min erfaringer, evner og uddannelser kan hjælpe organiser med at sikre realisering af organisationens mål ved hjælp af udarbejdelse af strategier, forretningsoptimering, digitalisering og internationalisering. Jeg har arbejdet med optimering og digitalisering i store organisationer, hvor jeg har faciliteret strategiskplanlægning, teknisk projektledelse og vurderinger af investeringer i IT-aktiver med henblik på at sikre innovation.

Jeg har ligeledes erfaring med bestyrelsesarbejde fra frivillige foreninger herunder politiske organisationer, som du kan læse mere om nedenfor.

Erfaring

Jeg har erfaring som management konsulent i spændingsfeltet forretningsudvikling og IT, hvor jeg har arbejdet i en række store og komplekse organisationer. Dertil bidrager jeg som frivillig rådgiver for iværksættere i regi af Venture Cup Danmark:

 • University Startup World Cup (2020).
 • Venture Cup Experts (2019 – nuværende)

Jeg har erfaring med at indgå i advisory boards hos små og mellemstore virksomheder:

 • Medlem af advisory board hos MBegu Solar AB (2020-nuværende).

Jeg har bestyrelses-erfaring fra frivillige foreninger og politiske foreninger:

 • Kasserer og bestyrelsessekretær i Liberal Alliance i Solrød (2018 – nuværende).
 • Medlem og sekretær i bestyrelsen af Liberal Alliance i Solrød (2017-2018).
 • Medlem og sekretær i beboerforeningen på Hvidovre Hospitalskollegium (2010 – 2011).
 • Kasserer i Venstres Ungdom i Rødovre (2008-2009).

Evner

Jeg har en række evner der kan være med til at understøtte udviklingen af organisationen ved hjælp af bestyrelsesarbejdet:

 • Coaching af direktion i forhold til strategisk planlægning og fastlæggelse af mål.
 • Strukturering af bestyrelsens arbejde.
 • Opretholdelse af overblik over trends der påvirker organisationen.
 • Rådgivning i forhold til forretningsudvikling og innovation.
 • God til at samarbejde med en række forskellige profiler om at opnå mål.
 • Kommunikation på et strategisk niveau.

Uddannelse

Jeg har en længere teoretisk uddannelse, som jeg dagligt anvender i forhold til de opgaver jeg løser, og som også vil kunne bruges i bestyrelsesarbejdet:

 • HD – International Business fra Copenhagen Business School (2016 – 2018).
 • Cand.IT (E-business) fra IT Universitetet i København (2009 – 2011).
 • HA (Datalogi) fra Copenhagen Business School (2006 – 2009).
Standard